Regulamin projektu

Na niniejszej stronie internetowej został umieszczony regulamin projektu. Uczniowie biorący udział w rekrutacji zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, w którym przedstawiono założenia projektu i kryteria rekrutacji.

Advertisements

Kwestionariusz rekrutacyjny

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej umieszczony został kwestionariusz rekrutacyjny. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego i złożenie go do koordynatora projektu do dnia 15.10.2015.

Spotkania informacyjne

Wychowawcy klas otrzymali od koordynatora informacje dotyczące projektu oraz zasad rekrutacji. Informacje te zostały przekazane rodzicom na dzisiejszym zebraniu. Oprócz tego wychowawcy przekazali poszczególnym klasom stosowne informacje na temat projektu przygotowane przez koordynatorów.