Spotkania informacyjne

Wychowawcy klas otrzymali od koordynatora informacje dotyczące projektu oraz zasad rekrutacji. Informacje te zostały przekazane rodzicom na dzisiejszym zebraniu. Oprócz tego wychowawcy przekazali poszczególnym klasom stosowne informacje na temat projektu przygotowane przez koordynatorów.