Regulamin projektu

Na niniejszej stronie internetowej został umieszczony regulamin projektu. Uczniowie biorący udział w rekrutacji zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, w którym przedstawiono założenia projektu i kryteria rekrutacji.

Advertisements

Spotkania informacyjne

Wychowawcy klas otrzymali od koordynatora informacje dotyczące projektu oraz zasad rekrutacji. Informacje te zostały przekazane rodzicom na dzisiejszym zebraniu. Oprócz tego wychowawcy przekazali poszczególnym klasom stosowne informacje na temat projektu przygotowane przez koordynatorów.