Wybór uczestników projektu

Przed ustaleniem ostatecznej listy uczestników wyjazdu do Ankary koordynatorzy projektu dwukrotnie spotkali się z aplikującymi uczniami w celu wyjaśnienia kryteriów rekrutacji i zasad przyznawania punktów. Na kolejnym spotkaniu została ogłoszona ostateczna lista uczestników wyjazdu do Ankary, który jest planowany na kwiecień 2016 roku.

Advertisements

Konferencja Skype

Dzisiaj po południu z inicjatywy polskich opiekunów projektu odbyła się rozmowa z nauczycielami ze szkoły partnerskiej w Ankarze. W trakcie rozmowy omówione zostały szczegóły planowanej na koniec listopada wizyty nauczycieli “Maczka” w szkole tureckiej.