Szkolenie dotyczące Mobility Tool

29 kwietnia 2016 roku koordynatorzy projektu Erasmus plus uczestniczyli w szkoleniu typu webinar zorganizowanym przez Narodową Agencję. Szkolenie dotyczyło Mobility Tool, aplikacji przygotowanej przez Komisję Europejską, która służy do raportowania i przygotowania raportu końcowego projektu. Szkolenie było bardzo rzeczowe i owocne.

Webinar on Mobility Tool

On 29 April 2016 the coordinating staff from our school participated in a webinar carried out by the National Agency connected with the Mobility Tool. Mobility Tool is an application connected with reporting all project tasks and helps to prepare a final report to be accepted after the completion of the project.

 

Advertisements