Spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie

Spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie.

24 listopada 2016 roku, koordynatorzy projektu Erasmus + „Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji.” spotkali się z rodzicami uczniów, którzy w dniach 07 kwietnia do 12 kwietnia 2017 będą brali udział w międzynarodowych spotkaniach projektowych w Ankarze i Kapadocji. Na spotkaniu rodzice zapoznani zostali z godzinami lotów, przekazano informacje dotyczące zakwaterowania, ramowy program pobytu. Rodzice otrzymali również podstawowe informacje kulturowe.

Meeting with the parents.

On 24 November 2016 the coordinators organized a meeting with the parents of students who are going to participate in international meeting in Ankara. During the meeting the following issues were discussed: flights itineraries, accommodation and plan of our visit 07 – 12 April 2017. The parents were also informed about the most important culture differences.

Advertisements