Konferencja upowszechniająca

Dnia 6 czerwca 2017 r odbyła się w naszym Liceum konferencja upowszechniająca projekt Erasmus + Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji”. „CLIL method leads to better motivation”.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane zostało do nauczycieli katowickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

W konferencji, którą przygotowali koordynatorzy projektu uczestniczyli nauczyciele katowickich liceów i szkół podstawowych.

Gościem konferencji była pani mgr Magdalena Wieczorek przewodnicząca Komisji Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

Konferencję otworzyła pani dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. St. Maczka w Katowicach mgr K. Ziemiec.

Program konferencji obejmował zapoznanie jej uczestników z głównymi założeniami projektu, realizowanymi zadaniami.

Prelegenci przedstawili partnerów projektu, realizowane zadania, patronat oraz opiekunów projektu.

Tematem przewodnim konferencji było omówienie metody CLIL, jej zalet i wad.

Na koniec konferencji prelegenci podsumowali zadania projektowe i zapoznali jej uczestników z wydanymi publikacjami scenariuszy lekcji i słowniczka, które zostały im wręczone.

Advertisements