Podsumowanie projektu

Koordynator projektu złożył na ręce Pani Dyrektor pisemne sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+, które zostało odczytane w czasie konferencji plenarnej 22 czerwca 2017.

Na konferencji 31 sierpnia 2017 koordynator podziękował wszystkim nauczycielom IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka za wkład i zaangażowanie w realizację projektu i poinformował o zakończeniu działań projektowych.

Advertisements