Konferencja dla beneficjentów programu Erasmus+ (15 września 2017)

Koordynatorzy projektu Erasmus+ „ Metoda CLIL droga do lepszej motywacji” wzięli udział w spotkaniu dla beneficjentów programu Erasmus+ 2017. Na spotkanie to koordynatorzy zostali zaproszeni przez Regionalnego Konsultanta programu Erasmus+, panią Joannę Sobotnik. Na spotkaniu zaprezentowano zrealizowany projekt, zapoznano zebranych z osiągnięciami projektu i jego produktami końcowymi, wręczono zebranym scenariusze lekcji metodą CLIL przygotowane przez nauczycieli szkół partnerskich. Był to również czas do nieformalnej wymiany doświadczeń i odpowiedzi na pytania nowych beneficjentów programu.

Advertisements