Recruitment

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Uczniowie klas pierwszych i drugich naszego Liceum, którzy chcą uczestniczyć w projekcie językowym realizowanym w ramach programu Erasmus+ muszą najpierw wziąć udział w rekrutacji. Proszę pobrać poniższy kwestionariusz, wypełnić go i przekazać do Pani Prof. Jolanty Schmidt do dnia 17.10.2016 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

Katowice, 15.09.2016

Załącznik:

Kwestionariusz

Advertisements