Międzynarodowa Konferencja Informatyczna dla Nauczycieli

W dniach 14.01.2017-18.01.2017 obyła się druga międzynarodowa konferencja zaplanowana w ramach projektu Erasmus Plus zatytułowanego „ Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji”. Tym razem nauczyciele z IV Liceum Ogólnokształcącego gościli w szkole partnerskiej w Ankarze. Tematyka konferencji związana była z nowymi technologiami i zgodnie z założeniami projektu zostały na niej omówione następujące zagadnienia:

 • wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcjach przedmiotowych przedmiotowych na lekcjach języków obcych
 • tworzenie stron internetowych
 • umieszczanie informacji na stronach internetowych
 • wykorzystywanie zasobów internetowych w trakcie lekcji
 • doskonalenie umiejętności pracy z programem internetowym Exel
 • doskonalenie umiejętności pracy z programem internetowym Word
 • omówienie programu internetowego GIMP i możliwości wykorzystania go na lekcjach.

Był to owocny czas nie tylko wymiany doświadczeń i doskonalenia swojego warsztatu, ale również poznania kultury kraju partnerskiego i organizacji pracy szkoły z Ankary.

International IT Conference

From 14th January- 18th January 2017 the teachers of IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka in Katowice participated in the second teachers’ development conference this time devoted to new technologies and their usage in a classroom. We were invited to Anafartalar Vocational and Technical Anatolian High School in Ankara. The conference was organized as a part of Erasmus Plus project entitled “ CLIL method leads to better motivation”. The learning outcomes of the conference are:

 • whiteboard usage during subject and language lessons,
 • creating web pages,
 • putting new information on the web page,
 • using internet pages in classes,
 • ability to work with functions of Exel,
 • ability to complete basic functions of Word
 • performing basic image editing techniques in GIMP.

It was a great time to get to know more of Turkish culture and exchange experience.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne, które odbyło się w dniu dzisiejszym miało na celu zapoznanie uczestników projektu z najważniejszymi informacjami związanymi z kwietniowym wyjazdem do  Kapadocji i Ankary omówiono : m. in. zakup biletów lotniczych, dokładny termin wylotu, hotele w których uczniowie będą zakwaterowani. Koordynatorzy poprosili grupę o przygotowanie prezentacji związanej z publikacją projektową zatytułowaną „  The courtesy in everyday situations, do’s and don’ts.”

Spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie

Spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie.

24 listopada 2016 roku, koordynatorzy projektu Erasmus + „Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji.” spotkali się z rodzicami uczniów, którzy w dniach 07 kwietnia do 12 kwietnia 2017 będą brali udział w międzynarodowych spotkaniach projektowych w Ankarze i Kapadocji. Na spotkaniu rodzice zapoznani zostali z godzinami lotów, przekazano informacje dotyczące zakwaterowania, ramowy program pobytu. Rodzice otrzymali również podstawowe informacje kulturowe.

Meeting with the parents.

On 24 November 2016 the coordinators organized a meeting with the parents of students who are going to participate in international meeting in Ankara. During the meeting the following issues were discussed: flights itineraries, accommodation and plan of our visit 07 – 12 April 2017. The parents were also informed about the most important culture differences.

Międzynarodowe spotkanie projektowe

W dniach 04.11-10.11.2016 w naszym Liceum odbyło się drugie spotkanie projektowe.

Gościliśmy nauczycieli szkoły partnerskiej Anafartalar Meslek ve Ticaret Lisesi z Ankary.

Podczas spotkania omówiono plan pracy na rok szkolny 2016/2017.

 

Zgodnie z założeniami projektu omówiono:

1. Konferencję informatyczną dla nauczycieli z Polski ( styczeń 2017).

2.Wyjazd nauczycieli i uczniów do Turcji i Polski ( planowane na kwiecień 2017).

3.Rozliczenia budżetowe.

4.Podział i zakres obowiązków koordynatorów projektu.

5.Lekcje CLIL w obu szkołach.

6.Publikacje obu szkół partnerskich.

7.Termin spotkania podsumowującego projekt.

8.Przygotowanie dokumentacji: Europass, Mobilność.

 

International Project Meeting

This time the second international project meeting was organized in IV Comprehensive School in Katowice ( IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. S. Maczka w Katowicach). It took place from 04th November-10th November 2016 and we invited to our school the coordinating staff of Anafartalar Mesler ve Ticaret Lisesi from Ankara.

During the meeting we discussed the working plan for the second year of our project and according to the schedule the following aspects were talked over:

 1. An IT conference which is going to be organised by the partner school from Ankara( planned in January 2017)
 2. International short meetings of students connected with teaching and learning ( planned in April 2017), preparing a brief timetable for the meetings.
 3. The budget control and management via Mobility Tool
 4. The further division of duties between the project coordinators of the project in both partner schools
 5. CLIL lessons carried out in both schools
 6. The final publications of the project
 7. Europass Mobility documentation
 8. The date of the last international project meeting ( planned in June 2017)

 

Rekrutacja w drugim roku trwania projektu

Drodzy uczniowie,

Rozpoczynamy rekrutację do grupy projektowej w drugim roku realizowania projektu Erasmus Plus „ Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji”. Zapraszamy chętnych uczniów klas pierwszych i drugich do zaangażowania się w projekt i do składania formularzy aplikacyjnych dostępnych na stronie szkoły w zakładce Erasmus +, Project, Recruitment lub na stronie projektu www.erasmussilesia.wordpress.com do dnia 14.10.2016 u profesor Jolanty Schmidt. Przypominamy, że naszym partnerem jest Anafartalar Meslek ve Ticaret Lisesi w Ankarze, a główną tematyką projektu jest metoda CLIL. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu i jego tematyką. Udział w projekcie jest dobrowolny i w pełni finansowany ze środków unijnych, nie wiąże się z koniecznością goszczenia uczniów z Turcji w domach.

Dzień Erasmusa w naszej szkole

Dzień Erasmusa Plus

20 czerwca świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Erasmusa Plus. Koordynatorzy projektu, a także uczniowie uczestniczący w międzynarodowych działaniach projektowych przedstawili zebranym w Auli szkolnej założenia projektu, a także swoje wrażenia  z pobytu w Ankarze i wizyty uczniów i nauczycieli tureckich w Polsce. Spotkanie prowadzone było w atmosferze otwartości, a uczestnicy projektu chętnie odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące projektu. Koordynatorzy przygotowali dla zebranych ulotki informacyjne zawierające informacje o głównych działaniach projektowych, a także  adres strony internetowej projektu.

Erasmus Plus Day

On 20th June we organised in our school aula an Erasmus Plus Day. We invited students of our school to tell them about the project aims and our impressions after the visit to Ankara in April and a project meeting in June in Katowice. We answered all the questions asked by the students gathered. The coordinators prepared a leaflet for the students with all the important information about the project and its internet page.