Konferencja dla beneficjentów programu Erasmus+ (15 września 2017)

Koordynatorzy projektu Erasmus+ „ Metoda CLIL droga do lepszej motywacji” wzięli udział w spotkaniu dla beneficjentów programu Erasmus+ 2017. Na spotkanie to koordynatorzy zostali zaproszeni przez Regionalnego Konsultanta programu Erasmus+, panią Joannę Sobotnik. Na spotkaniu zaprezentowano zrealizowany projekt, zapoznano zebranych z osiągnięciami projektu i jego produktami końcowymi, wręczono zebranym scenariusze lekcji metodą CLIL przygotowane przez nauczycieli szkół partnerskich. Był to również czas do nieformalnej wymiany doświadczeń i odpowiedzi na pytania nowych beneficjentów programu.

Podsumowanie projektu

Koordynator projektu złożył na ręce Pani Dyrektor pisemne sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+, które zostało odczytane w czasie konferencji plenarnej 22 czerwca 2017.

Na konferencji 31 sierpnia 2017 koordynator podziękował wszystkim nauczycielom IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka za wkład i zaangażowanie w realizację projektu i poinformował o zakończeniu działań projektowych.

Ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe – Ankara 24.06. – 28.06.2017

W dniach 24.06-29.06.2017 roku odbyło się ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus + „Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji” w naszej szkole partnerskiej w Ankarze.

Podczas spotkania wymieniliśmy się doświadczeniami zebranymi podczas dwóch lat trwania projektu.

Omówione zostały również takie kwestie jak:

 1. Realizacja zadań projektowych.
 2. Podsumowanie zorganizowanych konferencji.
 3. Publikacje przygotowane przez obu partnerów projektu.
 4. Ankiety
 5. Rozliczenie projektu.
 6. Wspólne wnioski i uwagi.
 7. Dokumentacja projektu.
 8. Realizacja zadań i obowiązków.

Last Inernational Project Meeting

From 24.06.- 29.06.2017 there was last international project meeting in Ankara During the meeting we summed up the experience we Got Chile realizing a two year project entitled „ CLIL Method leads to better motivation”

We covered the following topics:

 1. All project tasks we did during two years
 2. Summing up the two conferences and their results
 3. Evaluating publications prepared during the project
 4. The evaluation sheets
 5. The final budget of the project
 6. Our conclusions connected with the project
 7. All project documents
 8. How we realized our tasks and duties.

Konferencja upowszechniająca

Dnia 6 czerwca 2017 r odbyła się w naszym Liceum konferencja upowszechniająca projekt Erasmus + Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji”. „CLIL method leads to better motivation”.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane zostało do nauczycieli katowickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

W konferencji, którą przygotowali koordynatorzy projektu uczestniczyli nauczyciele katowickich liceów i szkół podstawowych.

Gościem konferencji była pani mgr Magdalena Wieczorek przewodnicząca Komisji Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

Konferencję otworzyła pani dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. St. Maczka w Katowicach mgr K. Ziemiec.

Program konferencji obejmował zapoznanie jej uczestników z głównymi założeniami projektu, realizowanymi zadaniami.

Prelegenci przedstawili partnerów projektu, realizowane zadania, patronat oraz opiekunów projektu.

Tematem przewodnim konferencji było omówienie metody CLIL, jej zalet i wad.

Na koniec konferencji prelegenci podsumowali zadania projektowe i zapoznali jej uczestników z wydanymi publikacjami scenariuszy lekcji i słowniczka, które zostały im wręczone.

Produkty końcowe

Z dumą pragniemy zaprezentować produkty końcowe projektu Erasmus+ pt. „ Metoda CLIL droga do lepszej motywacji.” W pierwszym roku projektu uczniowie zaangażowani w realizację projektu w obu szkołach partnerskich pracowali nad słownikiem tematycznym. Słownictwo zaczerpnęli z zajęć prowadzonych metodą CLIL , a także z żywych lekcji historii i kultury, które realizowane były w trakcie wyjazdów związanych z uczeniem i nauczaniem. Chcąc zainteresować uczniów ze szkoły partnerskiej drugim językiem obcym nauczanym w naszej szkole- językiem niemieckim, słowniczek zawiera dodatkowo tłumaczenie w tym języku. Specjalne podziękowania chcemy skierować do następujących uczniów naszej szkoły i szkoły partnerskiej. Dziękujemy Agnieszce Dziendziel, Wiktorii Czelnik, Marcie Kołodziejczyk Kamili Kwiecińskiej, Julii Dydeckiej, Krystianowi Furgale, Adamowi Ilnickiemu, Maksowi Skórce i Olkowi Rykowskiemu, a także Merve Ok.,Özge Belge, Fatma Araz, BüşraSamur, Çağla Aydın, Öznur Beyza Büyükkaya, Mustafa Demirbaş, Emrecan Öztürk, Kay Ayabakan i Deniz Bahadır Altun. Słownik to właśnie ich dzieło, które oczywiście powstało pod opieką nauczycieli koordynatorów.

SŁOWNICZEK

Drugi produkt to „ Scenariusze lekcji metodą CLIL”, które zostały przygotowane przez nauczycieli z obu szkół partnerskich z następujących przedmiotów: matematyki, historii, biologii, informatyki, wychowania fizycznego i fizyki. Autorami scenariuszy są następujący nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach: profesor Katarzyna Trajdos, profesor Katarzyna Kłosowska, profesor Malwina Łuksza, profesor Łukasz Dziekan, profesor Łukasz Durczyński, profesor Elżbieta Bożek, profesor Ewa Kostrzewska, profesor Ryszard Sowa i profesor Jolanta Schmidt. Pracowaliśmy razem z nauczycielami ze szkoły partnerskiej którą reprezentowali następujący nauczyciele: Funda Zorba, Şükran Yücel, Fatma Selçuk, Filiz Yıldız Topçu, Serpil İflazoğlu,  Köksal Kefeli i Serdar Erden. Pracę nad scenariuszami rozpoczęliśmy już w trakcie konferencji metody CLIL w lutym 2016 r., a teraz chcemy się pochwalić naszą publikację, którą zaprezentowaliśmy w trakcie konferencji upowszechniającej, która miała miejsce 06 czerwca 2017 r. w naszej szkole.

SCENARIUSZE_LEKCJI

Ostatnim produktem, który zobowiązaliśmy się przygotować w ramach naszego projektu była publikacja dotycząca zasad savoir vivre. Tym razem uczniowie obu grup projektowych zdecydowali się podejść do tematu bardzo nowocześnie. Szkoła z Ankary przygotowała prezentację multimedialną, a szkoła z Katowic film dotyczący tego co wypada, a co nie wypada uczniom. W czasie wizyty uczniów z Ankary przedyskutowaliśmy obie publikacje i okazało się, że mimo, że pochodzimy z krajów o odmiennych kulturach to zasady , które obowiązują w obu szkołach są bardzo podobne. Chcemy podziękować następującym uczniom z obu szkół partnerskich: Hani Sangalang Guialab, Emre Akbaba, Ali Erkan Akyel, Barış Eren Arslan, Sefa Doğanay, Elif Hızarcıoğlu, Melih Çalışkan, Serenay Akyüz, Merve Özel, Rabia Baruğ, a także Oli Dudkowskiej, Sandrze Pawlik, Oli Suchanek, Alinie Kłosowskej, Magdzie Czekaj, Wiktorii Piernikowskiej, Weronice Wytrych, Natalii Zemła, Szczepanowi Piwowarskiemu, Mateuszowi Klęce i Kubie Śilskiemu. Zapraszamy do obejrzenia.

TURKISH_PRESENTATION

Wizyta uczniów ze szkoły partnerskiej w Maczku

W dniach 26.04.2017-30.04.2017 gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej z Ankary. Był to bardzo owocny czas realizowania wspólnych działań projektowych. W tym czasie uczestniczyliśmy razem w lekcjach matematyki prowadzonej przez profesor Katarzynę Trajdos metodą CLIL. Razem wyznaczaliśmy środek ciężkości trójkąta, a także graliśmy w grę opartą na znajomości logarytmów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Pracowaliśmy w grupach i bardzo udzielił nam się duch rywalizacji. W trakcie tej wizyty uczniowie z Turcji pierwszy raz mogli uczestniczyć w lekcji boksu metodą CLIL pod okiem profesora Łukasza Dziekana. Wspólnie wzięliśmy udział w rozgrzewce, a następnie ćwiczyliśmy wyprowadzanie różnych ciosów. Była to świetna zabawa połączona z wprowadzeniem nowego słownictwa.  Kolejna lekcja dotyczyła naszego narodowego tańca Poloneza. Na początku zajęć profesor Grażyna Żogała podała informacje teoretyczne dotyczące tańca, a potem uczyliśmy się kroku podstawowego. Nasi goście mogli też podziwiać pokazowego Poloneza w wykonaniu uczniów naszej szkoły. W trakcie wizyty uczniów z Ankary doskonaliliśmy podstawowe słownictwo w języku tureckim, a także nauczyliśmy naszych gości podstawowych zwrotów w języku polskim. Uczniowie z Ankary uczestniczyli też w żywych lekcjach historii i kultury naszego regionu zwiedzając Muzeum Śląskie. Podziwiali nie tylko przepiękne zbiory muzeum, ale również mogli zobaczyć odrestaurowany szyb górniczy, który obecnie służy jako wieża widokowa. Były to niezapomniane dni wspólnych zadań, dyskusji, poznawania kultury, tradycji i kuchni, którą nasi goście pokochali. Pracowaliśmy również nad prezentacjami dotyczącymi „ Courtesy in everyday situations”. Porównaliśmy jak wygląda życie szkolne u nas i w szkole partnerskiej.

 

In 25th April-30th April 2017 we welcomed our guest from our partner school in Ankara in our school in Katowice. It was unforgettable time of mutual project work and CLIL lessons participation. Together we participated in maths classes lead by Ms Katarzyna Trajdos. We worked on a maths experiment connected with finding a gravity centre of a triangle. As a warm up we also played a game with the usage of logarithm equations. We competed in mixed nationalities groups. Our Turkish friends were also invited to take part in a boxing lesson carried out by Mr Łukasz Dziekan. It was their first contact with boxing. We both participated in a warm up exercises and then we learn some basic punches. It was real fun and additionally we picked up a lot of new vocabulary. Another lesson we prepared for our partners was a dancing class during which we learn how to dance our national dance Polonez. Ms Grażyna Żogała who lead this lesson gave some theoretical information about this dance and then showed a basic step. Turkish students really enjoyed the lesson. They could also admire a dancing show prepared especially for them by our students. During their stay in Katowice students from Ankara also participated in life history lesson in The Silesian Museum. It was fruitful time for all of us, we talked, competed, worked on “The Courtesy in everyday situations”  publication comparing similarities and differences between us and we had fun.

Dzień Otwarty Szkoły

21 kwietnia 2017 r. miał miejsce Dzień Otwarty naszej szkoły. Była to wspaniała okazja aby przybliżyć uczniom, którzy w przyszłym roku szkolnych chcieliby przyjść do Maczka nasz projekt. Tegoroczna grupa projektowa przygotowała więc film nakręcony w czasie naszego tegorocznego wyjazdu projektowego do Ankary. Uczniowie przygotowali też quiz wiedzy o Turcji, degustację potraw tureckich, a także lekcje języka tureckiego. Odwiedzający byli bardzo zainteresowani projektem, Turcją i zadawali bardzo dużo pytań.

 

On 21st April our school celebrated The Open Day. It was a great opportunity for us to make visitors familiar with our project. We prepared a culture quiz about Turkey, a lesson of Turkish language and some Turkish dishes to try. We also presented a film which was prepared by this year project group about our stay in Ankara. It was a great possibility for us to share the information about our project with the visitors and to promote it. Our guest were very interested and asked a lot of questions about our partner country and school.